Architectuur, Stedebouw en vormgeving

2003 kerst.jpgDe uiteindelijke vormgeving van een project is het resultaat van een creatief proces, waarbij op voorhand meerdere uitkomsten denkbaar zijn. Architectuur is voor ons geen autonoom fenomeen, maar een ontwerpopvatting waarbij vormgeving een integraal onderdeel is van een veelomvattend antwoord op de ontwerpopgave. Elk gerealiseerd project is een optimale vertaling van programma, situatie, budget en de ideeën van de opdrachtgever. Onze inbreng bestaat uit creativiteit en vakmanschap. Zo is een hele reeks unieke projecten gerealiseerd met uiteenlopende karakteristieken; zowel eigentijds als klassiek.
Elke nieuwe opdracht is weer een nieuwe puzzel, waar wij onze kennis en creativiteit op loslaten. De ambities en verwachtingen van alle betrokkenen zijn mede bepalend voor het eindresultaat van onze gezamenlijke inspanning.

De interactie tussen architectuur en stedebouw maakt regelmatig deel uit van onze projecten.
De ruimtelijke context is altijd het uitgangspunt voor de inpassing van architectonische elementen in een stedebouwkundige situatie. Een grondige analyse van het object en zijn omgeving vormt de basis van het stedebouwkundig werk. Ook hier beginnen we met goed te luisteren en te kijken naar de verwachtingen van toekomstige gebruikers en direct betrokkenen.

De projecten, die hier op deze website worden getoond, vormen een representatieve doorsnede van ons werk en onze mogelijkheden. Toch blijft het gepresenteerde materiaal een momentopname. Onderhanden werk raakt voltooid en nieuwe ervaringen worden opgedaan. Ons bureau, en ons werk, zal onder invloed van contacten met opdrachtgevers, collega’s en bouwpartners steeds in ontwikkeling blijven. De kleinschalige opzet maakt het mogelijk om direct in te spelen op nieuwe vragen en veranderende omstandigheden. Het persoonlijke contact is de basis voor de vertrouwensband waarbinnen we ons werk verrichten.

PHOENIX, architectuur en stedebouw staat voor een eigentijdse invulling van traditioneel vakmanschap.