conceptstudie bedrijventerrein de Vallei - Ede

« terug naar projecten
  • opdracht: Dura Vermeer icm. Mainland
  • locatie: bedrijvenpark 'de Vallei' in Ede
  • ontwerpstudie: 2004

In nauw overleg met de gemeente Ede en de opdrachtgevers zijn de mogelijkheden onder-zocht om op deze locatie een plan te ontwikkelen dat “representatieve kantoor-achtigen met hal” in een hoge bebouwingsdichtheid combineert met een effectieve vermindering van de geluids-overlast van de A12 in de nabijgelegen woonwijk.

Daarvoor zijn een aantal ontwikkelingsaspecten bestudeerd en is een specifiek planvoorstel ont-wikkeld. Er is ondermeer gestudeerd op:
  • intensief gebruik van groenvoorzieningen op een bedrijventerrein als geluidsscherm.
  • herinterpretatie van het begrip 'zichtlocatie'.
  • parkeeroplossingen voor een sterk verdichte bouwwijze.
We hebben een alternatief ontwikkeld met een hogere bebouwingsdichtheid dat de specifieke mogelijkheden van deze locatie optimaal benut. De kern wordt gevormd door een bedrijven-verzamelcomplex waarin verschillende soorten bedrijven met een breed palet aan ruimte-behoeften onderdak kunnen krijgen; variërend van 1.500 tot 15.000m² bedrijfsruimte met bijbehorende kantoren. Daarnaast biedt het concept ook de ruimte om een separate bedrijfs-vestiging met een omvang van 10.000 – 25.000m² te integreren in de ruimtelijke opzet.

Door het versterken en uitbreiden van de bestaande groenstructuren komt het complex verscholen te liggen in een bos. Door de aaneengesloten bebouwing van de bedrijfs-ruimten aan de snelwegzijde te verhogen wordt de beoogde geluidwerende wand gecreëerd. Deze wand vormt de ruggengraat van het plan. 
In het verhoogde deel van de bedrijfsruimten [langs de ruggengraat] wordt een parkeerdek gerealiseerd. Hiermee wordt in vrijwel de gehele parkeerbehoefte voorzien. Middels trappen en loopbruggen worden de bedrijfsruimten en [separate] kantoorruimten ontsloten.

Het merendeel van de representatieve kantoorruimten komt te liggen in de bosrand, haaks op de snelweg. Onder invloed van het oplopende talud en de daarmee oplopende begroeiing blijft een groot deel van deze kantoren, vanaf de snelweg bezien, verscholen tussen het groen. Boven op deze volumes is, als een soort van hanenkammen, ruimte voor enkele reclame objecten expliciet gericht op het verkeer op de A12.

Zo krijgt het begrip zichtlocatie een minder gebruikelijke, meer terughoudende, invulling die per saldo effectiever zal blijken te zijn. De groene setting verschaft een hogere status; het bescheiden aantal attentietekens komt beter tot hun recht en verzuipt niet meer in een overvloed aan visuele impulsen.