bedrijfspand KDS-Cargo - Schiphol Zuid-Oost

« terug naar projecten
  • opdracht: KDS-Air [later: KDS-Cargo]
  • locatie: Schiphol Zuid-Oost
  • fase 1:     2.100m² [magazijn]; 800m² [kantoor]
    fase 2:     2.100m² [magazijn]; 800m² [kantoor]
  • fase 1    > ontwerp: 1994          realisatie: 1994
    fase 2    > ontwerp: 1997          realisatie: 1998

De opdrachtgever, KDS-Air [later omgedoopt in KDS-Cargo], was ten tijde van de opdracht, een kleine maar snel groeiende luchtvracht-expediteur. In gezamenlijk overleg is het programma van eisen en het investeringsbudget opgesteld. Ondanks extra kosten in verband met een vervroegde ingebruikname en de verkorte bouwtijd [6 maanden] is dit budget op ƒ20.000 na gerealiseerd.

Dit bedrijfspand is het eerst gerealiseerde project dat deel uitmaakt van het nieuwe vracht-areaal Schiphol ZuidOost. Het stedebouwkundig plan bood slechts in beperkte mate ruimte voor zelfstandige kantoorvolumes. Om toch het totaal gewenste aantal vierkante meters te kunnen realiseren is een deel van de kantoor-ruimte gerealiseerd binnen het loodsvolume. 

Vier jaar later is een forse uitbreiding gerea-liseerd, waarbij het totale vloeroppervlak ruim verdubbelde. De kantoorruimte van deze tweede fase is volledig binnen het loodsvolume gerealiseerd, boven de loading-docks. Deze kantoorgevel is voorzien van een stalen scherm; hiermee is werkruimte gecreëerd voor de glazenwasser en ander gevelonderhoud. Dit scherm doet tevens dienst als zonwering. Deze geveloplossing is ook toegepast bij het naast-gelegen pand van Schiphol Express, dat in dezelfde tijd door ons is ontworpen.