stedebouwkundige studie - spoorzone Zutphen

« terug naar projecten
  • opdracht: NS Vastgoed bv.
  • locatie: Zutphen
  • ontwerpstudie: 2000

Tussen het station van Zutphen en de IJssel ligt, langs het spoor, een langgerekt perceel, dat ten dele in gebruik is als busstation en ten dele als parkeerterrein. De resterende stukken, met name het talud langs het perron en het spoor richting IJsselbrug, zijn begroeid met bomen en struiken.

In opdracht van NS-Vastgoed is geïnventariseerd wat de mogelijkheden danwel de randvoor-waarden zijn, waarbinnen een ontwerpopdracht zou kunnen worden verstrekt voor een invulling met wonen, kantoren en commerciele ruimten op deze locatie.
Strokenbebouwing in de lengterichting langs het stationsplein, richting IJsselkade, en parkeren aan de achterzijde langs het spoor, is de meest kansrijke inrichtingsvariant. Bijzondere aandacht is gewenst voor het spanningveld dat ontstaat bij een dergelijk grootschalige ontwikkeling op deze plek in relatie tot het kleinschalige karakter van de omringende bebouwing en het centrum van Zutphen. Een opdeling in meerdere eenheden met een kleine stedebouwkundige “korrel” maakt deel uit van onze aanbevelingen.