PHOENIX, architectuur en stedebouw

PHOENIX, architectuur en stedebouw is in 1993 opgericht door Ton van Est.1] In de loop der jaren is met een klein team van enthousiaste medewerkers vanuit Eindhoven gewerkt aan zowel kleine als relatief grote projecten verspreid over geheel Nederland en zelfs een enkel uitstapje naar België.

foto ave5zw.jpgDe laatste jaren is het accent verschoven van het werken met een team van vaste bureaumedewerkers naar een wisselend projectteam waarin gewerkt wordt met [vaste] externe partners. Deze werkwijze biedt niet alleen meer flexibiliteit voor het bureau, maar ook meer mogelijkheden om naar behoefte, en per project, een team samen te stellen dat efficiënt samenwerkt aan de uitwerking van de opdracht. De keuze voor veel van deze externe partners is meestal ook weer gebaseerd op een jarenlange persoonlijke samenwerking en vooral ook het gebruik van dezelfde software en werkmethodieken.
De coordinatie van, en de eindverantwoordelijkheid voor, alle uit te voeren werkzaamheden is en blijft overigens volledig in handen van PHOENIX, architectuur en stedebouw.
Daarnaast zijn er vaste afspraken gemaakt met enkele collega-architecten, waaronder LX Architecten in Helmond, zodat ingeval van overhoopte calamiteiten de werkzaamheden door hen kunnen worden overgenomen. Daarmee zijn voor een opdrachtgever optimale waarborgen gecreëerd om er voor te zorgen dat de continuiteit van de werkzaamheden voor zijn/haar project niet in gevaar komt.

1] Ton van Est is in 1981 afgestudeerd aan de TH-Eindhoven als architect en stedebouwkundige. Hij is ingeschreven in zowel het architecten-register [1.890601.183] als het stedenbouwkundigen-register [2.890601.022]. Van 1983 tot 1993 heeft hij, samen met zijn oud-studiegenoten Maarten Otten, Peter Pelzer en Jan de Koning, deel uitgemaakt van de maatschap Peyama. Na het vertrek van Peter en Jan in de tweede helft van de jaren tachtig, zijn André Stolk en Erik Muijrers toegetreden tot deze maatschap.