distributiecentrum en kantoren Schiphol Express - Schiphol Zuid-Oost

« terug naar projecten
  • opdracht: Adminit bv.
  • locatie: Schiphol Zuid-Oost
  • omvang: 20.000m² BVO magazijnruimte en 8.500m² BVO kantoorruimte
  • ontwerp: 1995
  • realisatie: 1997

Dit complex is gerealiseerd om onderdak te bieden aan de bedrijfsactiviteiten van Schiphol Express, een transportbedrijf dat vooral lucht-vrachtexpediteurs tot zijn klanten rekent. Op nagenoeg elke luchthaven in Nederland heeft dit bedrijf een distributiepunt gevestigd. Naast de vrachtafhandeling biedt men de klanten de mogelijkheid tot het huren van kleine kantoor units op locatie. Dit complex op de luchthaven Schiphol is de hoofdvestiging van deze opdrachtgever.

Vanwege constructieve en brandwerende eisen is het totale loodsvolume [20.000m²] opgedeeld in twee gelijke delen. De scheidingsmuur is tevens gebruikt om een loopbrug te realiseren die de twee loodskantoren aan weerszijden met elkaar verbindt. De gehele loods is voorzien van een sprinklerinstallatie. Speciale aandacht is besteed aan de toplaag van de loodsvloer waardoor zowel het verstoffen van de vloer als de slijtage van de banden van de vorkheftrucks geminimaliseerd wordt.
Boven de dockboards aan de zuidzijde zijn, in het loodsvolume, kantoren gerealiseerd. Tegen de kantoor-/loodsgevel is een stalen roostervloer aangebracht om de glazenwasser hier zijn werk te kunnen laten doen zonder dat het laden en lossen daar hinder van ondervindt. Dit element is verder uitgewerkt met toegevoegde verticale roosters die dienst doen als doorvalbeveiliging en als buitenzonwering.

In totaal is er 8500m² kantoorruimte gereali-seerd. Voor het merendeel in een viertal zelfstandige volumes, maar ten dele ook binnen het loodsvolume boven de dockboards. Net zo als bij de kleinere vestigingen elders in het land, hebben hier ook weer meerdere expediteurs [in totaal ca. vijfentwintig bedrijven] onderdak gevon-den. De grootste huurder neemt ca. 2500m² voor zijn rekening [een heel gebouw]; de kleinste ca. 15m². Bij de lay-out van de plattegronden is rekening gehouden met voortdurend wisselende verkavelingen in de loop der jaren.
Binnen de verwantschap in materiaal en vormen, heeft elk gebouw een eigen identiteit gekregen. Tegenover de grootschaligheid van de business staat de kleinschaligheid van het individuele bedrijf. Beide schaalniveaus komen in dit project tot expressie.