verbouwing van een voormalige school tot 4 woningen

« terug naar projecten
  • opdrachtgever: 't Westende
  • aannemer: Regiobouw Haarlemmermeer
  • locatie: 1e JC Mensinglaan, Aalsmeer
  • ontwerp: 1999 - 2001
  • realisatie: 2002 - 2003  

Ongeveer de helft van de voormalige Columbiaschool in Aalsmeer is door derden verbouwd tot een muziekschool en in het resterende bouwdeel, met vier lokalen en een enorme ongebruikte zolderruimte, zijn door ons in opdracht van een lokale projectontwikkelaar een viertal woningen ontworpen.

Daarbij is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de nog aanwezige elementen. Dat heeft ondermeer geleid tot een aangepaste doorsnede met afwisselende vloerniveau's en een lichte inbouwconstructie. 
De originele kozijnen in de voormalige klas-lokalen zijn vervangen door vergelijkbare nieuwe exemplaren. Alle eigentijdse toevoegingen aan de bouwmassa, waaronder ook de nieuwe dakkapellen, zijn uitgevoerd in geveltimmerwerk met naturel afgewerkte grenen delen. Het voormalige schoolplein aan de straatzijde is getransformeerd in parkeerruimte voor auto's en tuinen. Aan de achterzijde van de school is een pad gecreëerd dat toegang geeft tot alle woningen.