woonhuis in plan de Heikant te Valkenswaard

« terug naar projecten
  • opdracht: dhr. en mevr. Talpe
  • locatie: Heikant te Valkenswaard
  • ontwerp: 1997
  • realisatie: 1998
  • tuinontwerp ism. M. Grasveld [Culemborg]

Een belangrijk structurerend element in het programma vormde de behoefte aan voldoende wandlengte om een aantal schilderijen en andere kunstwerken een plaats te kunnen geven. Dat is gehonoreerd door de plattegrond in de lengterichting op te delen middels een aantal dwars geplaatste schijven. Deze wanden worden doorsneden door een lange verbindingsas vanaf de entree tot aan de achterdeur en zelfs verder de tuin in, via een looppad en een kleine smalle vijver tot aan een spiegelende wand op de achterste erfgrens. Deze as verbindt alle belangrijke leefruimtes.
 
De zitruimte en een separate werkruimte zijn gesitueerd aan de straatzijde; aan de achterzijde is een soort van woonkeuken. Een deel van deze ruimte is verbijzonderd door een kleine verdraaiing in de plattegrond. Beneden ontstaat er zo wat extra maat, terwijl op de verdieping een klein balkon ontstaat bij de ouderslaapkamer. Centraal resteert een ruimte, over twee verdiepingen, die geen specifieke verblijfsfunctie heeft en de algemene aanduiding “galerie” heeft gekregen. Deze ruimte vormt de spil van het huis; alle ruimten komen hier op uit. Hier is tevens de doorgang naar de garage, het toilet en de bijkeuken. Ook de toegang tot de kelders is hier gelegen. De twee kelders doen niet alleen dienst als voorraadruimte voor levensmiddelen en wijn, maar ook als algemene berging.

Bijzondere elementen in deze galerie zijn de open verdiepingstrap met zijn expressieve leuningen en de dubbelhoge pui waardoor in ruime mate daglicht binnenstroomt 

Het tuinontwerp is onderdeel van het ontwerp en gelijktijdig met de woning vormgegeven.  De feitelijke uitwerking en invulling is bepaald in samenwerking met de tuinarchitect [M. Grasveld].