starterswoningen en kanaalvilla's te Weert

« terug naar projecten
  • opdracht: Timpaan bv.
  • locatie: Weert
  • ontwerp: 2006-2007
  • realisatie: uitgesteld > 2011

Voor een terrein, aan de rand van Weert met uitzicht op de Zuid-Willemsvaart, is een plan in voorbereiding voor een gemengde wooninvulling. Het perceel, waar nu nog een vervallen boerderij op staat, is gelegen langs de Zuid-Willemsvaart cq. de Scheepsbouwkade en de Doolhofstraat. Beide 'randen' van het plan hebben een geheel eigen karakter. Dit varieert van een heel open zichtlocatie met uitzicht op het kanaal tot een "achteraf straatje" met kleine oude woningen en veel groen.

Omdat doorgaand verkeer over het kavel volgens de stedebouwkundigen niet wenselijk was, is er een functionele en fysieke tweedeling in het plan gemaakt. In combinatie met de eisen voor een regenwaterbuffer op eigen terrein, heeft dit geleid tot een landschappelijke inpassing van een bergingsvijver [en open regenwaterafvoer] waardoor, samen met strategisch geplaatste groene elementen, een vanzelfsprekende ruimtelijke scheiding is ontstaan.

Ook qua woningtypen zijn er twee verschillende delen te onderscheiden: 
Een zevental ruim opgezette en geschakelde woningen [kanaalvilla's] aan de kanaalzijde [Scheepsbouwkade]; qua typologie zijn deze vergelijkbaar met het naastgelegen en recent gerealiseerde project "Kop van Biest". 
Voorts een twaalftal kleine en eenvoudige geschakelde woningen [starterswoningen] op het middenterrein en aan de Doolhofstraat.

Op het terrein zelf konden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden om te voldoen aan de behoeften van de nieuwe bewoners. Daarnaast zijn er nog extra parkeerplaatsen ingepast om de parkeerdruk in de directe omgeving te ontlasten.