Winkels en Appartementen in centrum Aalsmeer

« terug naar projecten
  • opdracht: 't Westende icm. Timpaan bv.
  • locatie: Aalsmeer
  • ontwerp: 2004
  • realisatie: 2006-2007

De Zijdstraat is de belangrijkste winkelstraat in het centrum van Aalsmeer en heeft een kleinschalig en dorps karakter. Om een sluipend verloederingsproces te doorbreken heeft de gemeente een proces in gang gezet om deze winkelstraat en zijn omgeving nieuw leven in te blazen. De realisatie van dit complex heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Op het terrein van een voormalig garagebedrijf [kruising Zijdstraat/Weteringstraat] is een woon- en winkelcomplex gebouwd met 15 apparte-menten, inpandige parkeergelegenheid en twee winkelunits. De wooneenheden omvatten een breed scala aan woningtypen; variërend van compacte 2-kamer appartementen tot riante duplex penthouses. Eén van de appartementen heeft een eigen ontsluiting met terras gekregen aan de Gedempte Sloot. Bij de planontwikkeling is veel aandacht besteed aan het maximaal uitbuiten van de specifieke eigenheden die elke individuele woning binnen het gehele complex typeert. 

In nauw overleg met de gemeentelijke stede-bouwkundige is gewerkt aan een zorgvuldige inpassing van deze, relatief omvangrijke, ingreep in het bestaande, kleinschalige, centrum van Aalsmeer. Vanaf de eerste ideeontwikkeling hebben wij ons bij dit ontwerp laten inspireren door het naastgelegen kerkgebouw; gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl en ontworpen door architect JP. Staal in 1928 voor de plaatselijke Doopsgezinde Gemeente. 
De grote, terugliggende, kap die deel uitmaakt van ons bouwvolume is een niet te missen referentie. Kleur- en materiaalgebruik onder-steunen deze verwijzing. De terugliggende positie binnen het geheel zorgt ervoor dat dit forse element in de aangrenzende straten nauwelijks opvalt en zich goed voegt in de bestaande omgeving. Op grotere afstand van het centrum is de kap onderdeel van de skyline geworden en neemt een vanzelfsprekende plaats in naast de enkele meters hogere kap van de kerk.  

Het complex is uitgevoerd in een traditionele baksteen architectuur met veel reliëf in het gevelvlak, waarbij de vormgeving ondergeschikt is gemaakt aan de inpassing van het forse bouwvolume in het stedelijk weefsel. Het resultaat is een eigentijdse bouwwerk met een, door de lokale omstandigheden bepaalde, combinatie van hedendaags wooncomfort en een herkenbare, vertrouwde, beeldtaal.