de Heren van Twente - drie kantoorgebouwen in Hengelo

« terug naar projecten
  • opdracht: NS Vastgoed bv.
  • locatie: Hengelo
  • omvang: 6.500m² BVO
  • ontwerp: 1999-2001
  • realisatie: 2002-2003

In opdracht van NS-Vastgoed zijn een drietal standaard verhuurkantoren gerealiseerd. De locatie bevindt zich nabij het centrum van Hengelo, direct naast het station. De kantoren zijn geplaatst in het spoortalud, op een smalle strook grond [25x150m] langs het spoor. 
Het nivoverschil tussen de spoorbaan en het aangrenzende Prins Bernhard plantsoen is ruim vier meter. Een oude keermuur is opgenomen in het ontwerp.

De drie kantoren zijn ontworpen volgens het-zelfde gebouwconcept, waarbij elk gebouw een specifieke uitwerking heeft gekregen die is gebaseerd op de positie binnen het geheel en de relatie tot de omringende stad.

 

In het ontwerp zijn  een aantal bijzondere elementen verwerkt, die zowel bouwkundig, constructief als installatietechnisch van betekenis zijn:
§      Er is gestreefd naar een duurzame architectuur, een structureel lager energie gebruik en een aangenaam binnenklimaat.
§      In de gevelkozijnen zijn, zowel binnen als buiten, horizontale elementen aangebracht op een hoogte van 2,4m. Deze zgn. lichtplanken zorgen ervoor dat, middels reflectie via het plafond, extra daglicht ver in de ruimte doordringt zonder dat sprake is van hinderlijke reflecties op de werkplek. De basisverlichting van de kantoorruimten is hier op afgestemd.
§      Door toepassing van een speciaal type betonvloer ontbreken de gebruikelijke dragende vloerbalken in de gevel en elders in de kantoorzone. Het standaard systeemplafond is vervallen muv. een loopzone rondom de kern waarin de resterende installaties zijn onder-gebracht. De vrije hoogte in de kantoren is hoger dan gebruikelijk, terwijl de bruto bouwhoogte lager is. 
§      Installatietechnisch is dit concept verder uitgewerkt, waarbij de bouwmassa nadrukke-lijk als warmte-/koudebuffer wordt ingezet. Het verwarmings- en koelingssysteem is in de ver-diepingsvloeren geintegreerd, werkt met lage temperaturen en maakt, via warmtepompen, gebruik van warmte cq. koude uitwisseling met wateraquifers in de bodem [WKO].

 

Qua vormgeving zijn de bouwvolumes op te vatten als simpele bakstenen doosjes. Door dit materiaal te combineren met zinken gevel-bekleding werd het mogelijk om de grotere maten op te delen en het accent te verleggen naar een meer verticale maat die beter aansluit bij de geledingen elders in de stad.

De gebruikelijke verzinkt stalen noodtrappen zijn met simpele ingrepen omgevormd tot expressieve elementen die expliciet deel uitmaken van het architectonische beeld.

 

Met uitzondering van de indeling van de begane grond zijn alle kantoorverdiepingen zo goed als identiek. De vloeren in de entreezone en de centrale ruimten op alle verdiepingen zijn afgewerkt met belgisch hardsteen in combi-natie met antracietkleurig schoonlooptapijt [ook op de verdiepingen]. Alle verdiepings-trappen zijn zodanig uitgewerkt [met een "loopbrug" in de bordessen] dat daglicht van bovenaf zo diep mogelijk kan doordringen. De entreezone en trappenhal hebben in elk gebouw een eigen kleur gekregen [resp. geel - groen - blauw].